Қазақстан Республикасының ҚНжЕ

Нормативті-техникалық құжаттама «Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативті құқықтық және нормативті-техникалық актілер тізімінің» негізінде
ұсынылған.